Tandprothetische praktijk Kunstgebit Sneek heeft contracten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars. Waardoor u als klant van onze praktijk in aanmerking komt voor bepaalde vergoedingen in sommige gevallen wordt zelfs alles vergoed.  De volledige prothese wordt voor 75% uit het basispakket vergoed. Dit houdt in dat u, indien u geen aanvullende tandverzekering heeft, 25% zelf moet betalen. Verder moet u rekening houden met uw wettelijk (en vrijwillig) eigen risico.

  • Reparatie of aanpassingen aan uw volledige prothese worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering.
  • Partiële- en frame protheses worden deels of geheel vergoed als u een tandverzekering heeft.

 Bij vragen kunt u ons gerust vrijblijvend bellen, mailen of langskomen!

* Vergoedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in polisvoorwaarden van zorgverzekeraars.